Algemeen
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Algemeen

laatst bijgewerkt: 02-10-2018                                            Voor het openen van de links  

                                                            

                                                                      

Vakantierooster 2018-2019

Het vakantierooster 2018-2019 is met instemming van de KCRaad vastgesteld. Indien je klikt op deze link, zal het rooster incl. studie- en andere belangrijke dagen verschijnen.

 

  

Nieuwsbrieven basisschool

 

Nieuwsbrief,   2017-2018,    nummer 22

Nieuwsbrief,   2018-2019,    nummer 01

Nieuwsbrief,   2018-2019,    nummer 02

 

  

Nieuwsbrief kinderopvang

 

Nieuwsbrief,  jaargang 2018,  maand januari

Nieuwsbrief,  jaargang 2018,  maand februari

Nieuwsbrief,  jaargang 2018,  maand maart

Nieuwsbrief,  jaargang 2018,  maand april

Nieuwsbrief,  jaargang 2018,  maand mei

Nieuwsbrief,  jaargang 2018,  maand juni

Nieuwsbrief,  jaargang 2018,  maand juli

Nieuwsbrief,  jaargang 2018,  maand augustus

Nieuwsbrief,  jaargang 2018,  maand september

 

 

 

 

Van zorg naar ondersteuning

                                                                                   

U heeft ze vast al eens gehoord op de school van uw kind. Termen als WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen.

 

 

                                                                                                                  

   

De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is. Maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.
In de toekomst kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van elk kind. Dankzij de samenwerking met het speciaal onderwijs en de jeugdzorg kan binnen De Meierij ondersteuning voor álle leerlingen, passend bij hun capaciteiten en situatie, nog beter worden georganiseerd ……

 

Voor het downloaden van de hele folder, klik op deze link.

 

                              

                                                                                                                                          

Wat zijn we dit schooljaar van plan? zie het Jaarplan 

Onze school heeft in het Jaarplan een overzicht samengesteld van de plannen voor dit schooljaar en de jaren daarna. Klik hieronder op het gewenste jaarplan.

 

Jaarplan 2011-2012

Jaarplan 2012-2013

Jaarplan 2013-2014 

Jaarplan 2014-2015

Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2016-2017

Jaarplan 2017-2018

 

International Primary Curriculum (IPC)

Schooljaar 2017-2018 zijn we intensief gestart met themagericht werken met IPC, onze leeromgeving voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. Wij werken met de Mileposts groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De groepen 1-2 passen Early Years van IPC in het thematisch werken in. Iedere milepost werkt jaarlijks aan 4 thema's, waar de kennis en vaardigheden vanuit de genoemde vakgebieden in samenhang aangeboden worden. De kinderen leren op deze manier verbanden te leggen tussen de verschillende items vanuit de vakgebieden. De leerdoelen worden duidelijk en concreet gemaakt, waardoor de kinderen weten wat ze leren waar ze naar toe werken. Deze doelen omvattewn de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is vor het stimuleren van de onderzoekende houding bij de kinderen.

 

  

 

IPC richt zich op internationalisering, waardoor de kinderen leren verde dan Nederland te kijken. Zij zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met andere landen uit de hele wereld. De kinderen hebben hierbij veel plezier van de lessen Engels, die we vanaf de groepen 1-2 opgenomen hebben in het lesprogramma.

 

De thema's worden in iedere milepost afgesloten met een presentatie. Alle ouders worden door de kinderen hiervoor uitgenodigd, zodatr u een idee krijgt over wat de kinderen geleerd hebben. Dit geleerde bestaat uit kennis over het thema, maar ook de vaardigheden die de kinderen geleerd hebben, zoals het voorbereiden, de wijze waarop de kinderen het thema inrichten en uiteindelijk presenteren.