Tussenschoolse opvang
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Tussenschoolse opvang

 

De Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt georganiseerd door Kanteel Kinderopvang. Tussenschoolse opvang is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00-13.00 en vindt plaats in diverse ruimtes van het schoolgebouw. De TSO wordt verzorgd door geschoolden medewerkers (Pedagogisch medewerkers en anders geschoold) en de aansturing gebeurt door Helma van Boekel, de overblijfcoördinator. Zij is iedere dag tijdens het overblijven op het Kindcentrum en te bereiken via 06-33321863. U kunt een voicemail achterlaten of u kunt een app sturen naar dit nummer.
 
Het e-mailadres van Helma is: TSOTroubadour@kanteel.nl
 
U kunt uw kind aanmelden voor het overblijven via het formulier op de website van de Troubadour. U kunt vaste dagdelen ( €3,00 per keer) afnemen maar ook incidentele opvang is mogelijk (€3,00 per keer).
 
De kinderen nemen voor het overblijven zelf brood mee en melk/water wordt door Kanteel verstrekt.
Klik op hier voor meer informatie.
 
Afspraken en regels en wie zijn de overblijf-medewerkers? (under construction)
Voor het huishoudelijk reglement: klik op Reglement TSO

 

Hoe ziet een middag Tussenschoolse opvang (TSO) eruit?


11:45 uur
Om 11:45 uur zijn de overblijfkrachten in de aula aanwezig. Zij checken hun rooster en nemen de presentielijst mee van de kinderen die zij gaan ophalen. Verder zetten zij de stoelen, tafels en alle andere benodigdheden klaar in de betreffende overblijfruimte.

12:00 uur eerste ronde
Kinderen uit alle groepen eten in twee rondes hun lunch: om 12.00 uur en om 12.30 uur. Zij worden opgehaald in de klassen door de overblijfkracht, deze medewerker eet met de kinderen in de klas en de groepsleerkrachten begeleiden het buiten- en/of binnenspelen van de kinderen. De kinderen uit de bovenbouw komen zelf naar de overblijfruimte. In principe staat er bij elke groep een vaste medewerker. De uitzondering hierop is als er sprake is van ziekte of vakantie. De presentie van de kinderen wordt op een lijst bijgehouden en genoteerd (dit in verband met checken van hun aanwezigheid en in geval van calamiteiten). Bij absentie dient u uw kind af te melden bij de overblijfcoördinator of de conciërge. Kinderen zoeken een plekje met vrienden en vriendinnen om gezellig te lunchen. Alle kinderen eten in of bij hun eigen klas.


12:30 uur tweede ronde
Als de meeste kinderen klaar zijn met eten gaan zij met de overblijfkracht naar buiten of binnen om te knutselen of te spelen. De groepsleerkrachten zijn op de speelplaatsen (alsmede op het kleine- en grote veld en in de gymzaal) om op uw kinderen te letten en met hen te spelen. Er worden ook activiteiten georganiseerd. Denk aan: hinkelen, knikkeren, voetbal, hockeytoernooi, stoepkrijt tekenen en touwtje springen. De kinderen die binnen willen spelen mogen naar de aula om te tekenen of knutselen of naar het flex-ruimte om te bouwen of een spel te spelen. Ook wordt hier voorgelezen door de kinderen van groep 7 en/of 8. Bij goed weer worden de kinderen gestimuleerd om buiten te spelen, maar niet verplicht. Groep 5 t/m 8 mag gebruik maken van de computers. Ook de flex-ruimte in de schoolwoning is een plek waar groep 5 t/m 8 terecht kan om een spelletje te spelen, een tijdschrift te lezen of te kletsen. Bij slecht weer maken we voor de onderbouw ook gebruik van de ruimte bij de podiumtrap om een spel te doen en kijken we in een kleuterklas een passende dvd. Bij alle plekken waar gespeeld wordt zijn overblijfkrachten aanwezig.

 

13:00 uur
De overblijfkrachten zijn klaar met hun activiteiten, zij zorgen dat de kinderen van de tweede ronde hun lunch opruimen en naar de eigen klas gaan. De kinderen die niet overblijven komen vanaf 12.50 uur ook het plein op. Bij calamiteiten, ziekte of problemen met kinderen, licht de overblijfcoördinator om 13:00 de leerkracht en indien nodig de ouders in.

Wilt u meer weten over TSO de Troubadour, lees dan het pedagogisch werkplan. U kunt dit plan opvragen bij de TSO-coördinator.

 

 
 
Terug naar boven.