Jaarplan
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Jaarplan

 

 

Iedere school heeft de opdracht om inzichtelijk te maken volgens welke structurele wijze zij inhoud geeft aan de kwaliteitszorg. Dat doen wij met behulp van het kwaliteitsinstrument: ‘Werken met Kwaliteitskaarten’ van Cees Bos. Met behulp van WMK is in beeld gebracht wat de onderdelen zijn waar we aan willen werken. In het volgende hoofdstuk is aangegeven welke dat zijn en wat de verbeterplannen zijn. In dit hoofdstuk worden de veranderonderwerpen beschreven en noem ik de gewenste situatie. Per onderwerp zal op termijn een kwaliteitskaart beschreven worden, met daarin SMART geformuleerde doelen. Hieronder staan de links naar de Jaarplannen van de afgelopen jaren, klik op het Jaarplan naar keuze.

  

Jaarplan 2011-2012

Jaarplan 2012-2013

Jaarplan 2013-2014

Jaarplan 2014-2015

Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2016-2017

Jaarplan 2017-2018