Leertijd
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Leertijd

Voor de verschillende vak- en vormingsgebieden zijn de volgende leertijden voor het geboden onderwijs (in uren per week):

 

leerjaar

1

2

3

4

5

6

7

8

Vak-vormings-gebied:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zintuiglijke ontwikkeling

Lichamelijke ontwikkeling

Werken met ontw.mat.

Spel

 

13

 

 

 

13

 

8

 

8

 

5

 

5

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenen en Wiskunde

1

1

4 ½

4 ½

5 ½

5 ½

5 ½

`5 ½

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse taal

2 ½

2 ½

8 ¼

8 ¼

8 ½

8 ½

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaakvakken

 

 

1 ¾

1 ¾

3 ½

3 ½

4

4

w.o. sociale redzaamheid en

       gezond gedrag

 

2 ½

 

 2 ½

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelse taal

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeer

 

 

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressie-activiteiten

5 ½

5 ½

1 ¼

1 ¼

1 ¼

1 ¼

1 ¼

1 ¼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal:

24 ¾

24 ¾

24 ¾

24 ¾

24 ¾

24 ¾

24 ¾

24 ¾