ICT
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

ICT

Het is overduidelijk dat ICT (Informatie- en communicatietechnologie) in onze samenleving een belangrijke plaats inneemt. Daarom spelen wij in op de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Onze kindcentrum beschikt over een Open Leercentrum met daarin 27 werkstations. In dit OLC werken kinderen van alle groepen met verschillende computerprogramma’s. Ook zijn er binnen of buiten de lokalen werkplekken gerealiseerd met werkstations.

De computers worden ingezet ten behoeve van de volgende zaken:

-          extra oefening voor verschillende vakken;

-          het opzoeken en verwerken van informatie ten behoeve van spreekbeurten, werkstukken en presentaties;

-          als extra uitdaging voor (meer) begaafde leerlingen;

-          het zelfstandig maken van digitale toetsen;

-          creatieve multimediaopdrachten.

 

Voor alle zaken die betrekking hebben op ICT en digitale geletterdheid heeft ons kindcentrum 2 ICT-ers: 

  

     

 

   
 Manon van Wuijckhuijse  Maarten van de Rijt  

 

      Voor meer informatie klik op hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders die bezwaar hebben tegen publicatie van werkstukken of foto’s van hun kinderen kunnen dit op het aanmeldingsformulier aangeven. Deze worden dan niet op de homepage gezet. Overigens kunnen ouders hun bezwaar ook weer herroepen.

Aan het begin van elk schooljaar ondertekenen de kinderen vanaf groep 5 een internetcontract. Daarin beloven zij op een verantwoordelijke manier om te gaan met internet. Hiervoor is een gedragslijst ontwikkeld.

                       

Alle scholen onder Signum worden ondersteund door Digidact, een overkoepelende organisatie, die adviezen geeft met betrekking tot beheer en onderhoud, implementatie van software en het samenstellen van meerjarig beleid. Zij worden hierin bijgestaan door Skool, een ICT-organisatie die zich uitsluitend bezighoudt met computernetwerkoplossingen voor het onderwijs. Het bestaat uit een totaalpakket van advies, levering van hard- en software, installatie, opleiding, support en onderhoud, en wordt op alle Signumscholen uitgevoerd. Digidact heeft in samenwerking met Skool het computergebruik bevorderd en voor elke school een standaard totaaloplossing gerealiseerd waarin computers, printers, internettoegang en (educatieve) software zijn gebundeld. Hierdoor is voor ons het onderhoud en beheer een stuk eenvoudiger geworden.

We hebben ook een website. Met een gebruiksvriendelijk programma kunnen leerkrachten, leerlingen maar ook ouders met gebruikersrechten nieuws, werkstukjes, foto’s op de website plaatsen. Dit allemaal onder verantwoordelijkheid en toeziend oog van een leerkracht die de cursus webmaster heeft gevolgd.

In alle groepen zijn digitale schoolborden die ons de mogelijkheid bieden om ons onderwijs nog beter en aantrekkelijker te maken door het gebruik van filmpjes, animaties en tools die de uitleg en de instructie van leerkrachten ondersteunen.

 

In een ICT-actieplan heeft onze school vastgelegd aan welke doelen de komende jaren wordt gewerkt. Dit zijn:

-      De kinderen bewust maken van een veilig, verantwoord en kritisch internetgebruik;

-      Het werken met het schooladministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys;

-    Het organiseren van workshops ter professionalisering van medewerkers in onder andere het interactieve gebruik van de digitale schoolborden;

-      Er is inmiddels een goed functionerend draadloos netwerk. We zijn de mogelijkheden aan het uitproberen van de inzet van tablets in ons onderwijs. Dit schooljaar houdt een onderzoeksgroep zich bezig met de inzetmogelijkheden van tablets in ons rekenonderwijs.

 

Terug naar boven.