Levensbeschouwelijke visie
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Levensbeschouwelijke visie

Vanuit onze identiteit is onze visie op de mens dat iedereen, hoe verschillend ook, omwille van zichzelf uniek, bijzonder en de moeite waard is. Dit betekent dat wij als organisatie een kindcentrum willen zijn waarin voor ieder kind ruimte is om te groeien op zijn eigen manier. Een kindcentrum waar respect, solidariteit en waardering voor elkaar voorop staan.

Het is belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. We stimuleren kinderen om zelfstandig en kritisch tot goede oplossingen voor situaties te komen en dat ze zich kunnen verplaatsen in andermans gevoelens. Door positieve aandacht voor de kinderen willen we hen uitdagen en het gevoel geven dat zij allemaal even belangrijk zijn.

We willen positief met elkaar samenleven en vinden aandacht voor waarden en normen belangrijk.

 

Voor de katholieke basisschool betekent dit dat we een sfeer willen scheppen waarin we kinderen vormen tot complete mensen die openstaan voor zowel zichzelf als de ander, voor de wereld waarin we leven (de natuur en het milieu) en datgene wat wij mensen niet kunnen bevatten. We doen dit vanuit een christelijke visie op de mens en vanuit christelijke tradities.

We hebben aandacht voor andere godsdiensten en levensbeschouwingen. We leven immers in een multiculturele samenleving.