Visie op educatie
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Visie op educatie

 Het kindcentrum en haar omgeving

De Troubadour biedt onderwijs, opvang en educatie dat aansluit bij de mogelijkheden van het kind. We werken gezamenlijk aan een begeleidings- en onderwijsaanbod, dat is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. Wij willen daarmee zorgen voor een speel- en leeromgeving waar veiligheid, een kindgerichte benadering en contact met ouders en kinderen centraal staan. Om deze doelstellingen inzichtelijk te maken, hebben we een gezamenlijke visie vastgesteld, uitgaande van de kernwaarden: uitdagend / samen / structuur en Rijk leren.

 

 Uitdagend leren in de zone van de naaste ontwikkeling

KC de troubadour stimuleert en bevordert het individuele leervermogen van elk kind. We bieden het kind een speel, ontdek en leer aanbod aan vanuit zijn eigen ontwikkeling. Grenzen worden niet bepaald door leeftijd maar door te gaan voor de volgende stap in de ontwikkeling van het kind. Wij begeleiden en volgen kinderen vanuit een duidelijke structuur.

 

Samen

Samen weet je meer dan in je eentje. Dit geldt voor onze kinderen maar ook voor ons als professionals. Door samen te werken verrijk je je eigen inzichten en creëren we een prettige ‘ontwikkel’ sfeer. 

                                                                                                       

Inhoudelijke samenwerking De afdelingen werken in thema’s, die in onderling overleg zijn gekozen en ingevuld. Hierbij is het niet zo dat het aanbod van het thema in alle afdelingen hetzelfde is, dit doen we niet vanwege het gevarieerde aanbod, wat voor alle kinderen uitdagend en afwisselend moet zijn, ook al maken zij gebruik van de verschillende afdelingen. Een kind dat naar de basisschool gaat en daarnaast gebruik maakt van de BSO, is met steeds afwisselende activiteiten bezig, die allemaal gelinkt zijn aan hetzelfde thema.

 

Structuur 

Om een ononderbroken leerlijn te creëren voor elk kind is voor de Troubadour structuur een voorwaarde. Voor kinderen, hun ouders en de professionals moet helder zijn wie wat, wanneer, hoe en waarom leert. Structuur biedt ons een waarborg voor een sterke kwaliteit.

 

Rijk leren

 We hebben het kindcentrum ingedeeld in drie bouwen:

- De afdeling KDV en PA en BSO

- De groepen 1 t/m 4
- De groepen 5 t/m 8
Binnen de eigen bouw worden activiteiten voorbereid, plannen gemaakt, thema’s uitgewerkt en kinderen besproken. Een aantal medewerkers werkt op meerdere afdelingen van het kindcentrum, zij hebben een combinatiefunctie. Dit zijn bijv medewerkers van de BSO, die ook in de basisschool werken. Scholing en kennisdelen gaat met elkaar samen, de scholing op gebied van pedagogisch handelen is daar een mooi voorbeeld van. Teamdagen en feesten/vieringen worden samen georganiseerd, we ervaren dat we één team zijn met elkaar.We vinden dat de kinderen binnen ons kindcentrum zich kunnen ontwikkelen vanuit een speel, ontdek en leer aanbod, dat uitgaat van zijn eigen ontwikkeling.

                                                                                                                                          

 Meekunnen met ‘de groep’ is niet zo relevant, maar wel de vraag of het kind de juiste vorderingen maakt in de ontwikkeling, groeit in kennis en vaardigheden. Kinderen die samenwerken leren meer dan wanneer zij solistisch zouden werken. Vanuit die gedachte zijn samenwerkingsvormen belangrijk voor ons en ontdekken steeds weer nieuwe manieren om de samenwerking tussen kinderen te versterken. Kinderen leren in een ononderbroken lijn, waarbij ‘zitten blijven’ niet meer aan de orde is: de kinderen rijke en afwisselende leeromgeving te creëren, zullen kinderen gemakkelijker kunnen leren en ontwikkelen. Deze rijke omgeving willen we nadrukkelijk terugzien in alle plekken waar kinderen zijn. Dit is een punt wat nooit klaar is, we zijn binnen alle afdelingen voortdurend in ontwikkeling en bezig met de volgende mogelijkheden.