Algemeen
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Algemeen

Kanteel Kinderopvang
Op Kindcentrum de Troubadour is een unieke samenwerking tussen basisschool de Troubadour en Kanteel kinderopvang. Zo bieden wij samen een doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar.
Kinderen zijn de toekomst! Daar staan we bij Kanteel voor. In alles wat wij doen zijn wij gericht op een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Net zoals thuis maar dan anders, vaak in voorbereiding en aanvulling op het basisonderwijs. Bij Kanteel vind je een fijne uitdagende plek waar spelenderwijs ontwikkelen en leren ónze professionele verantwoordelijkheid is. 
Wil je meer lezen over hoe onze medewerkers met de kinderen werken of welke activiteiten de kinderen doen? Kijk dan op http://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-de-troubadour/

Wil je meer weten over Kanteel? kijk dan op www.kanteel.nl.
Wil jij eens komen kijken? Maak gerust een afspraak, wij maken graag tijd voor jullie vrij.

 
 
Doorgaande ontwikkelingslijn
Het team van het kinderdagverblijf, peuterarrangement en onderbouw van de basisschool geeft deze doorgaande ontwikkelingslijn vorm met als doel een zo veilig mogelijke omgeving te creëren waardoor kinderen meer kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
Samen zorgen we er voor dat het hele kindcentrum voor de kinderen als veilig en vertrouwd voelt. Peuters lopen regelmatig met een pedagogisch medewerker door het gebouw. Ze weten bijvoorbeeld waar de kleuterklassen zijn en waar de conciërge zit. Ook komen ze weleens op “bezoek” bij de directeur.
Ook de grote kinderen van school komen in de groepen om voor te lezen of een activiteit met de kinderen te doen. Als de kinderen naar de onderbouw gaan, gaan ze samen met de pedagogisch medewerker in de klas kijken en ze kijken ook bij de Tussen schoolse opvang hoe dat er uit ziet. Als kinderen van het kinderdagverblijf 4 jaar zijn laten we ze ook al wel eens meespelen met de kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) zodat ze ook een beeld krijgen van wat hier gebeurt.
Onze ervaring is dat wanneer kinderen langzaam wennen aan de stap in hun kleine leven, dit als vanzelf gaat.
Gezamenlijk hebben we gekozen voor het werken met twee methodes die afgestemd zijn op elkaar. Bij de onderbouw wordt gewerkt met de lesmethode Schatkist. Op het kinderdagverblijf en de peuterarrangement wordt gewerkt met de educatieve methode Uk en Puk. Deze methode werkt met thema’s waarbij voor alle leeftijden spelactiviteiten worden aangeboden die alle ontwikkelingsgebieden raken. Uiteraard blijft het spelen op het kinderdagverblijf en peuterarrangement centraal staan want spelen is leren.
 
Uk en Puk
 
Binnen het kinderdagverblijf en de peuterarrangement wordt gewerkt met de educatieve methode Uk en Puk; deze methode is ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar.
Er wordt gewerkt met thema’s  (bijvoorbeeld: dit ben ik!, wat heb je aan vandaag?, Regen.) Binnen deze thema's kunnen activiteiten uitgevoerd worden. De thema’s worden vastgesteld in overleg met de onderbouw van de basisschool. De activiteiten zijn bedoeld om de brede ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Alle ontwikkelingsgebieden, cognitief, taal, motoriek, sociaal-emotioneel, komen aan bod.

De handpop Puk neemt een belangrijke plaats in binnen deze methode. Puk is het vriendje van de kinderen en heeft een vaste plek in de groep. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Via Puk kunnen de pedagogisch medewerkers de kinderen betrekken bij een activiteit en op een veilige en speelse manier interactie uitlokken.

Ouders worden uiteraard ook betrokken bij de thema’s. Ieder thema wordt aangekondigd met een ouderbrief; hierin worden kort de activiteiten benoemd en worden de woorden die de kinderen in thema “leren” uitgewerkt. Daarnaast worden de ouders van de activiteiten op de hoogte gebracht via de white-boarden bij de groepen.