Kindcentrumraad KCR
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Kindcentrumraad KCR

Email KCR-Troubadour: kcr@kcdetroubadour.nl


 

Algemeen

Sinds schooljaar 2015-2016 kent Kindcentrum De Troubadour een kindcentrumraad (KCR) In de kindcentrumraad zijn alle afdelingen binnen het kindcentrum vertegenwoordigd, dus het kinderdagverblijf (KDV), de voor- en naschoolse opvang (BSO), het peuterarrangement (PA) en de basisschool. De Raad is een combinatie van de oude Oudercommissie (kinderopvang) en de Medezeggenschapsraad (basisschool). De KCR kent de volgende bezetting: 2 ouders kinderopvang, 2 personeelsleden kinderopvang (incl. BSO), 3 ouders van de basisschool en ook 3 personeelsleden basisschool.

 

Elk schooljaar wordt in de KCR een groot aantal onderwerpen besproken, zoals het formatieplan, de tariefstelling van de kinderopvang, het vakantierooster, de informatiegids, ARBO- aangelegenheden, beleidsstukken, zoals het Kindcentrumplan. Voor deze onderwerpen geldt een instemmings- of adviesbevoegdheid.

 

De KCR vergadert 10 keer per schooljaar, de agenda voor deze vergaderingen kan worden aangevraagd d.m.v. een mail naar kcr@kcdetroubadour.nl

 


Huidige samenstelling KindcentrumRaad

Oudergeleding

   

 

 

Anneke Verstegen

Natalie van Hove Monique Brummans Marjolein Vlaardingenbroek

Sanneke Metzemaekers

 

Personeelsgeleding

 
Sylvia Hendriks

Hedwig Oostrom

Nicole Merks

 

Eerstvolgende verkiezingen: -

 


Notulen schooljaar 2017-2018

Verslag KCRaad vergadering 18-12-2017
 

Notulen schooljaar 2016-2017

Verslag KCRaad vergadering 10-10-2016

Verslag KCRaad vergadering 14-11-2016

Verslag KCRaad vergadering 12-12-2016

Verslag KCRaad vergadering 13-02-2017

Verslag KCRaad vergadering 13-03-2017

Verslag KCRaad vergadering 10-04-2017

Verslag KCRaad vergadering 15-05-2017

Verslag KCRaad vergadering 12-06-2017

Verslag KCRaad vergadering 10-07-2017

 

Notulen schooljaar 2015-2016

Verslag MR vergadering 07-10-2015

Verslag MR vergadering 16-11-2015

Verslag MR vergadering 08-12-2015

Verslag MR vergadering 13-01-2016

Verslag MR vergadering 22-02-2016

Verslag MR vergadering 29-03-2016

 

Notulen schooljaar 2014-2015

Notulen MR vergadering 30-06-2015

Notulen MR vergadering 22-04-2015

Notulen MR vergadering 02-04-2015

Notulen MR vergadering 03-02-2015

Notulen MR vergadering 10-11-2014

 

 

___________________________________________________________________________________

 Relevante documentatie

Relevante documentatie voor het functioneren van de MR

De documenten die de MR-leden gebruiken:

 


Links

 


Archief

 

2015-2016

 Jaarverslag MR 2015-2016

2014-2015

 Jaarverslag MR 2014-2015

 Notulen MR-vergaderingen

2013-2014
 Jaarverslag MR 2013-2014 (niet beschikbaar)

 Notulen MR-vergaderingen

2012-2013

 Jaarverslag MR 2012-2013

 Notulen MR-vergaderingen

2011-2012  Jaarverslag MR 2011-2012

 Notulen MR vergaderingen

 

 

 

 

2009-2010

 Jaarverslag MR 2009-2010 

2008-2009

 Jaarverslag MR 2008-2009 

2007-2008

 Jaarverslag MR 2007-2008

2006-2007

 Jaarverslag MR 2006-2007