Oudervereniging
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Oudervereniging

De oudervereniging is voor alle ouders, verzorgers of voogden van kinderen die als leerling op Kindcentrum De Troubadour zijn ingeschreven. Met het aanmelden van een kind op onze basisschool word je automatisch lid. 

 

De Oudervereniging zet zich in om contacten tussen school, ouders en leerkrachten te bevorderen en organiseert, samen met het team van leerkrachten, activiteiten voor onze kinderen.

 

Activiteiten

 De oudervereniging is actief betrokken bij de volgende activiteiten:

  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Schoolfoto
  • Carnaval
  • Wandel3daagse
  • Sportdag
  • Schoolreisje

 

(vrijwillige)ouderbijdrage

De meeste activiteiten die de Oudervereniging samen met het team van leerkrachten organiseert worden niet bekostigd vanuit de overheid. Daarom vraagt de Oudervereniging voor elk kind een ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een drietal bijdragen; contributie, vrijwillige bijdrage en bijdrage schoolreisje.


Je betaalt de ouderbijdrage, zodat jouw kind kan deelnemen aan allerlei activiteiten. De vrijwillige bijdrage wordt besteed aan het schoolplein, de sportdag en andere activiteiten. De contributie wordt besteed aan Sinterklaas, kerst en carnaval. Een deel van de ouderbijdrage investeren we in extra activiteiten of middelen zoals, schoolplein of het nieuwe voetbalveld.

 

Het bestuur

Dit schooljaar (2017-2018) bestaat het bestuur van de Oudervereniging uit 7 enthousiaste en betrokken ouders. Naast alle jaarlijkse activiteiten zetten we ons ook in voor een sfeervollere en uitdagende speelomgeving, binnen en buiten. We vergaderen ongeveer één keer per jaar. Jaarlijks ontvang je van ons een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. 

 

Samenstelling bestuur:

voorzitter: Martine Poels
secretaris: Joyce Nagtzaam
penningmeester: Saskia Kenter
leden: Pascale van den Boom, Henriëtte Leenders
 

Karin Zijlemans, Kiki Poelstra 

 

Wil je ons iets vragen, heb je tips of tops of wil je ons betuur komen versterken? Stuur ons een mail!

 

- ovtroubadour@gmail.com

 

Nieuws
Op dinsdag 6 november om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het schoolgebouw van KC de Troubadour. Iedere ouder is hiervoor van harte uitgenodigd. De notule en agenda vind je hierboven.

 

Notulen:

Schooljaar 2018 - 2019

Stukken Algemene ledenvergadering

Agenda ALV 6 november 2018

Notule ALV 2017-2018

 

Statuten Oudervereniging

Indien je het huisregelement of verslagen en begrotingen van voorgaande jaren wenst te ontvangen, dan zijn deze op te vragen bij de secretaris.

 

 

Nieuwe leden

Voor schooljaar 2018-2019 zijn zoeken wij nog enthousiaste ouders, die ons bestuur willen aanvullen als lid. Heb je interessen of wil je meer informatie? Mail ons en wij nemen snel contact met je op.