Waar staan wij voor?
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Waar staan wij voor?

Kindcentrum de Troubadour: dé plek om op te groeien

Wij willen een kindcentrum zijn dat voor ieder kind kansen creëert in een veilige omgeving waar leren en ontwikkelen een plezierige uitdaging is.

 

 
Het Kindcentrum heeft in januari 2007 zijn deuren geopend en is sindsdien uitgegroeid tot een kindcentrum, waar door een vergaande integratie basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang dagelijks vorm krijgen. Er is door alle partijen binnen de eigen organisatiedoelstellingen en (wettelijke) kaders gezocht naar kansen om deze samenwerking gestalte te geven.
 
Voor meer informatie, lees verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De pijlers onder ons kindcentrum zijn: 

  • Het gezamenlijke managementteam. Het kindcentrum wordt aangestuurd door een algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de aansturing van het gehele kindcentrum. De directie heeft een vacature manager Onderwijs & Ontwikkeling, waar we gedurende schooljaar 2015-2016 een goede invulling voor willen zien.   Naast de directie zijn er drie bouwleiders, zij sturen de drie afdelingen 0-4 jaar - groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 aan.
  • Een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie en een pedagogisch klimaat;
  • Een gezamenlijke overlegstructuur om er zorg voor te dragen dat mensen uit de verschillende werksoorten samen overleggen over de inhoud van het werk en de ontwikkeling van het kindcentrum, zijn er op diverse niveaus overleggen georganiseerd.
  • De inhoudelijke ontwikkeling 0-6. Er wordt binnen de werksoorten steeds gezocht naar de verbinding met elkaar en het vormgeven van de doorgaande lijn voor kinderen binnen het dagelijks programma. Door de nauwe samenwerking tussen de afdelingen ontstaat er een grote afstemming van onze ervaringen met de kinderen, met als gevolg dat een eventueel afwijkende ontwikkeling tijdig gesignaleerd wordt en we vervolgens de passende ondersteuning kunnen bieden.
 
De resultaten van deze samenwerking zijn:
 
Natuurlijke overstap voor kinderen van kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar basisonderwijs.
Rust en vertrouwdheid voor kinderen en ouders.
Samenwerking met IB-er in geval van zorgkinderen ook in kinderdagverblijf/peuterspeelzaal, tussen- en buitenschoolse opvang.
Gezamenlijk peuterarrangement voor peuters van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.
Warme overdracht van kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar basisonderwijs.
Samenwerking binnen team 0-13; activiteiten, teamdag, studiedag, werkgroepen.
Als u meer over de beleidsuitgangspunten en de organisatie van het kindcentrum wil weten dat kunt u contact opnemen met een van de MT-leden:
- Algemeen directeur: Ewout de Baat (073-8225333) edbaat@kcdetroubadour.nl 
- Manager Onderwijs & Ontwikkeling: Thera Huijers (073-8225333) thuijers@kcdetroubadour.nl

 

Terug naar boven.