Protocollen en Beleidsstukken
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Protocollen en Beleidsstukken

Hieronder komen op alfabetische volgorde allerlei protocollen en beleidsstukken. Door op de betreffende titel te klikken opent zich het document. Er is een splitsing gemaakt in de lijst documenten: beleidsdocumenten die voor het hele kindcentrum gelden en beleidsdocumenten (van Kanteel), die voor de afdelingen KDV / PA en BSO gelden.

 

Hoofdluiscontrole

Plaatsingsbeleid: twee- of meerlingen

Advies leerlingen richting Voortgezet Onderwijs

Plaatsingsbeleid 4 jarigen in leerjaar 1

Beleid plaatsing groep 1-2 en kleuterverlengen (concept)

Beleid rond infectieziekten

Beleid externe RT tijdens schooltijd

Beleid veilig schoolgebouw

Beleid het gezonde kindcentrum

Dyslexie informatie

Dyslexieplan Troubadour

Klachtenprocedure

Zon en bescherming

Anti pestprotocol

Anti pestprotocol

Social media protocol

Beleid veilig vervoer kinderen

Beleid verzekering aansprakelijkheid

Beleid meer- & hoogbegaafdheid

 

Beleidsdocumenten Kanteel

 

Pedagogisch werkplan KDV / PA

 

Pedagogisch werkplan BSO