Stel cookie voorkeur in

Algemeen

Kindcentrum: basisschool en kinderopvang

Als basisschool en kinderopvang vormen wij een kindcentrum dat voor ieder kind kansen creëert in een veilige omgeving, waar leren en ontwikkelen een plezierige uitdaging is.

Het kindcentrum heeft in januari 2007 zijn deuren geopend en is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevend kindcentrum in Rosmalen, waar door een vergaande integratie basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang dagelijks vorm krijgen.

Welkom bij Kindcentrum de Troubadour: dé plek om op te groeien​

De pijlers van ons kindcentrum zijn: 
  • Het gezamenlijke managementteam. Het kindcentrum wordt aangestuurd door een algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de aansturing van het gehele kindcentrum en een manager onderwijs en ontwikkeling. Naast de directie zijn er drie bouwleiders, zij sturen de drie afdelingen 0-4 jaar - groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 aan.
  • Een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie en een pedagogisch klimaat.
  • Een gezamenlijke overlegstructuur om er zorg voor te dragen dat mensen uit de verschillende werksoorten samen overleggen over de inhoud van het werk en de ontwikkeling van het kindcentrum, zijn er op diverse niveaus overleggen georganiseerd.
  • De inhoudelijke ontwikkeling 0-6. Er wordt binnen de werksoorten steeds gezocht naar de verbinding met elkaar en het vormgeven van de doorgaande lijn voor kinderen binnen het dagelijks programma. Door de nauwe samenwerking tussen de afdelingen ontstaat er een grote afstemming van onze ervaringen met de kinderen, met als gevolg dat een eventueel afwijkende ontwikkeling tijdig gesignaleerd wordt en we vervolgens de passende ondersteuning kunnen bieden.
 
De resultaten van deze samenwerking zijn:
  • Natuurlijke overstap voor kinderen van kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar basisonderwijs.
  • Rust en vertrouwdheid voor kinderen en ouders.
  • Samenwerking met IB-er in geval van zorgkinderen ook in kinderdagverblijf/peuterspeelzaal, tussen- en buitenschoolse opvang.
  • Gezamenlijk peuterarrangement voor peuters van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.
  • Warme overdracht van kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar basisonderwijs.
  • Samenwerking binnen team 0-13; activiteiten, teamdag, studiedag, werkgroepen.