Stel cookie voorkeur in

Jaarplan en schoolgids 2020-2021

Elk schooljaar wordt een jaarplan opgesteld waarin wordt aangegeven wat de speerpunten zijn van het betreffende jaar. 

Doelen en concrete acties zijn in dit plan afgeleid van de beoogde resultaten. De succesfactoren geven aan hoe dit merkbaar en zichtbaar is. De beschreven plannen hebben een directe relatie met de missie en visie van het kindcentrum, met het kindcentrumplan 2019-2023 en met het strategisch beleidsplan 2019-2023 van Signum.

Het jaarplan vat de hoofdlijnen waaraan dit schooljaar binnen het kindcentrum wordt gewerkt samen op één A4.

 

Basisschool jaarplan 2019-2020 KC de Troubadour

Schoolgids 2019-2020

Elk schooljaar verschijnt een nieuwe schoolgids. Deze bevat vooral praktische informatie voor ouders over de school (het kindcentrum). 

De schoolgids is een digitaal document en wordt niet op papier meegegeven, tenzij ouders hier specifiek naar vragen.

Schoolgids KC de Troubadour schooljaar 2019-2020