Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang

De Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt georganiseerd door Kanteel Kinderopvang.

Tussenschoolse opvang is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00-13.00 en vindt plaats in diverse ruimtes van het schoolgebouw.

De TSO wordt verzorgd door geschoolde medewerkers (Pedagogisch medewerkers en anders geschoold) en de aansturing gebeurt door Helma van Boekel, de overblijfcoördinator.

Helma is iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op het Kindcentrum en te bereiken via 06-33321863. U kunt een voicemail achterlaten of u kunt een app sturen naar dit nummer.
Het e-mailadres van Helma is: TSOTroubadour@kanteel.nl 
 
U kunt uw kind aanmelden voor het overblijven via www.ka‚Äčnteel.nl (button: inschrijven) of https://kanteel.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort
U kunt vaste dagdelen ( €3,00 per keer) afnemen, maar ook incidentele opvang is mogelijk (€3,50 per keer).
 
De kinderen nemen voor het overblijven zelf brood mee en melk/water wordt door Kanteel verstrekt.
Afspraken en regels en wie zijn de overblijf-medewerkers?
Voor het huishoudelijk reglement: Reglement TSO

 
Zo ziet de Tussenschoolse opvang eruit.

11:45 uur 
Om 11:45 uur zijn de overblijfkrachten in de aula aanwezig. Zij checken hun rooster en nemen de presentielijst mee van de kinderen. Ze zetten alle benodigdheden klaar voor/in de betreffende overblijfruimte. 

12:00 - 13:00
Kinderen uit alle groepen eten in twee rondes hun lunch: om 12.00 uur en om 12.30 uur. De kinderen uit de bovenbouw eten om 12:00 in hun eigen klas. De kinderen van de onderbouw eten om 12:30 in de klas. Kinderen zoeken een plekje met vrienden en vriendinnen om gezellig te lunchen. De pedagogisch medewerker eet met de kinderen en de groepsleerkrachten begeleiden het buiten- en/of binnenspelen van de kinderen. In principe staat er bij elke groep een vaste medewerker. De uitzondering hierop is als er sprake is van ziekte of verlof. De presentie van de kinderen wordt op een lijst bijgehouden en genoteerd (dit in verband met checken van hun aanwezigheid en in geval van calamiteiten). Bij absentie dient u uw kind af te melden via de flexkids app. 

De groepsleerkrachten zijn op de speelplaatsen (alsmede op het kleine- en grote veld)  om op uw kinderen te letten en met hen te spelen. Er worden ook activiteiten georganiseerd. Denk aan: hinkelen, knikkeren, voetbal, stoepkrijt tekenen en touwtje springen. De kinderen die binnen willen spelen, bij de onderbouw, mogen naar de flex-ruimte om te bouwen of een spel te spelen. Ook wordt hier voorgelezen. Bij goed weer worden de kinderen gestimuleerd om buiten te spelen, maar niet verplicht. Groep 5 t/m 8 mag gebruik maken van de computers. Bij alle plekken waar gespeeld wordt zijn leerkrachten of pedagogisch medewerkers aanwezig.

De kinderen die niet overblijven komen vanaf 12.55 uur ook het plein op. Bij calamiteiten, ziekte of problemen met kinderen, licht de overblijfcoördinator om 13:00 de leerkracht en indien nodig de ouders in. 

Wilt u meer weten over Tussenschoolse opvang de Troubadour, lees dan het Regelement TSO of neem contact op met Helma van Boekel.