Stel cookie voorkeur in

Kindcentrumraad

Sinds schooljaar 2015-2016 kent Kindcentrum De Troubadour een Kindcentrumraad (KCR).

In de Kindcentrumraad zijn alle afdelingen binnen het kindcentrum vertegenwoordigd: het kinderdagverblijf (KDV), de voor- en naschoolse opvang (BSO), de tussenschoolse opvang (TSO), het peuterarrangement (PA) en de basisschool. De Raad is een combinatie van de oude Oudercommissie (kinderopvang) en de Medezeggenschapsraad (basisschool).

De Kindcentrumraad kent de volgende bezetting: 2 ouders kinderopvang, 2 personeelsleden kinderopvang (inclusief BSO), 3 ouders van de basisschool en 3 personeelsleden basisschool.

Algemeen

Elk schooljaar wordt in de Kindcentrumraad een groot aantal onderwerpen besproken, zoals de formatie, de tariefstelling van de kinderopvang, de schoolgids, ARBO-aangelegenheden, het werkverdelingsplan, beleidsstukken (zoals het kindcentrumplan/schoolplan), enzovoort. Voor deze onderwerpen geldt een instemmings- of adviesbevoegdheid.

De Kindcentrumraad vergadert circa 8 keer per schooljaar. De agenda voor deze vergaderingen kan worden aangevraagd d.m.v. een mail naar kcr@kcdetroubadour.nl. Bijeenkomsten van de KCR zijn voor ouders van De Troubadour (soms gedeeltelijk) openbaar toegankelijk als toehoorder.

 

Vergaderdata en notulen in schooljaar 2020-2021

Vergaderingen van de Kindcentrumraad vinden plaats op dinsdagavonden in de teamkamer van De Troubadour. Aanvang: 19.30 uur.

Data onder voorbehoud

Jaarplanning Kindcentrumraad KC de Troubadour 2019-2020 (PDF)

 

Jaarverslagen KCR

De Kindcentrumraad heeft een jaarverslag opgesteld van schooljaar 2018-2019:

Jaarverslag Kindcentrumraad 2019-2020

Jaarverslag Kindcentrumraad 2018-2019