Aanmelden

Aanmelden op Kindcentrum de Troubadour kan digitaal via deze website.

Wij vinden het belangrijk dat we met nieuwe ouders altijd een kennismakingsgesprek voeren. U kunt hiervoor een afspraak maken of u kunt dit aangeven op het digitale aanmeldformulier.

Natuurlijk maken we uitgebreid tijd om u te woord te staan en rond te leiden. Een goed, veilig en vertrouwd gevoel vinden we voor ouders essentieel wanneer u uw kind(eren) aan ons toevertrouwt. Kom dit gevoel daarom ervaren en stel gerust al uw vragen.

We hopen dat u enthousiast bent en besluit u om uw kind(eren) aan te melden op Kindcentrum de Troubadour. U bent van harte welkom!

 

Voor de aanmelding geldt de volgende procedure:

U neemt contact op met het kindcentrum of u vult het aanmeldingsformulier in en verstuurt dit, waarna wij contact met u opnemen.

Voor alle afdelingen plannen we een gesprek op het kindcentrum, waarin we met elkaar kunnen kennismaken. We kunnen tevens uitwisselen wat uw wensen zijn: wat verwacht u van school/opvang en wat zijn onze mogelijkheden: kunnen we uw verwachtingen waarmaken?

Let op: met het insturen van het aanmeldformulier is uw kind nog niet formeel ingeschreven. De aanmelding leidt dus niet automatisch tot daadwerkelijke inschrijving en plaatsing!

Na officiële inschrijving (bekrachtigd met uw handtekening) volgt hiervan een schriftelijke bevestiging.Voor de afdeling opvang gelden eigen procedures voor aanmelding.

De onderlinge samenwerking tussen alle afdelingen heeft voor kinderen een meerwaarde als het gaat om de pedagogische en educatieve uitgangspunten. We kunnen vormgeven aan de doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen. Kinderen krijgen zo meer de kans hun eigen kwaliteiten te benutten en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Wij willen ons graag inzetten voor een goede begeleiding van uw kind en zullen hier ons best voor doen.  

Aanmelding Kindcentrum de Troubadour

Na het versturen van het formulier ontvangt u hiervan een bevestiging via e-mail. Ook zullen we contact met u opnemen ter bevestiging en om eventueel een afspraak te maken.