Verkeer

Op de Troubadour geven wij vanaf groep 1 verkeerslessen vanuit de methode 'Wijzer in het verkeer'. Deze methode behandelt verschillende onderwerpen over de verkeersveiligheid en het gedrag in het verkeer.Naast deze methodelessen hebben wij op de Troubadour ook losstaande activiteiten die in 1 of meerdere klassen worden aangeboden, denk bijvoorbeeld aan:

* ANWB streetwise met toettoet auto (groep 1/2), blik en klik (groep 3/4), hallo auto (groep 5 en 6) en trapvaardig (groep 7 en 8)* Op voeten en fietsen, een activiteit voor alle groepen waarbij we de kinderen motiveren om met de fiets of lopend naar school te komen* Zichtbaarheid, een activiteit waarbij gekeken wordt of je goed zichtbaar bent op de fiets* Fietsexamen, elk jaar heeft groep 7 het theoretisch en praktisch verkeersexamen, waarin ze laten zien dat ze zelfstandig en op een veilige manier onderdeel van het verkeer zijn.

Een aantal keer per jaar ontvangen de ouders van de leerlingen een verkeesflits, waarbij ze op de hoogte worden gehouden van de activiteiten die wij gaan doen of hebben gedaan.Al deze onderdelen hebben er toe geleid dat wij het BVL (Brabants Verkeerveiligheids Label) mogen dragen. Door elk jaar te voldoen aan de eisen van dit Label ontvangen wij een subsidie waardoor wij elk jaar opnieuw deze activiteiten kunnen aanbieden.