Leerlingvolgsysteem

Binnen ons kindcentrum hanteren we het Cito leerlingvolgsysteem. Dit systeem is bedoeld om in kaart te brengen op welke wijze het kind zich ontwikkelt. Twee maal per jaar worden er Cito-toetsen afgenomen die niet gekoppeld zijn aan de gebruikte lesmethoden. Deze toetsen hebben voor de groepen 1-2 betrekking op rekenen en taal. Voor de groepen 3 t/m 8 betreft het de vakken rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. Alle gegevens van de afgenomen toetsen worden bewaard in een digitaal leerling-dossier.

De kracht van het LVS is dat de ontwikkeling van kinderen gevolgd wordt en een eventuele onverwachte vertraging of stagnatie van de ontwikkeling tijdig gesignaleerd wordt. 

Daarnaast nodig sporen we, met behulp van het protocol voor leesproblemen en dyslexie, eventuele problemen in de leesontwikkeling bij kinderen op.