Activiteitencommissie en de vrijwillige ouderbijdrage

De activiteitencommissie van de school bestaat uit ouders en organiseert op verzoek van (en samen met) het team van leerkrachten activiteiten voor de kinderen.

 

De oudercommissie stimuleert en organiseert samen met het team verschillende activiteiten. Dit zijn onder andere het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval, de sportdag en het schoolreisje. Doel van deze activiteiten is het bijdragen aan een leuke schooltijd waarin iets wordt toegevoegd aan het onderwijs. De activiteiten worden in werkgroepen met het team en ouders uitgevoerd. Contactpersonen namens het schoolteam zijn Jill Fransen en Hanneke Schippers.

Wij zoeken nog enkele enthousiaste ouders die mee willen helpen bij het organiseren van feesten en activiteiten! Draaiboeken voor praktisch alle activiteiten zijn aanwezig. De tijdinvestering hoeft niet heel groot te zijn, zeker niet als er meerdere ouders zijn die het werk onderling verdelen. Een activiteit vraagt dan enkele uren voorbereiding, dus dat is op jaarbasis niet zo veel.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten en vieringen worden niet bekostigd vanuit de overheid. Daarom vraagt de school voor elk kind een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Dat wil zeggen dat de school geen kinderen zal uitsluiten van deelname aan activiteiten wanneer de ouderbijdrage niet is betaald.

De ouderbijdrage is voor schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 25,- per kind. Per gezin hoeft voor maximaal drie kinderen te worden betaald.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld met instemming van de MR.  

De vrijwillige ouderbijdrage aan school is over te maken via IBAN: NL91 RABO 0184 5146 30 ten name van Stichting Signum inzake De Troubadour. Eenmaal per jaar zal er via de schoolapp een tikkie gestuurd worden. De bedragen voor de schoolreis en het schoolkamp worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt.