Medezeggenschapsraad

Kindcentrum De Troubadour heeft een medezeggenschapsraad.

 

 

Algemeen

Elk schooljaar wordt in de medezeggenschapsraad een groot aantal onderwerpen besproken, zoals de formatie, de tariefstelling van de kinderopvang, de schoolgids, ARBO-aangelegenheden, het werkverdelingsplan, beleidsstukken (zoals het kindcentrumplan/schoolplan), enzovoort. Voor deze onderwerpen geldt een instemmings- of adviesbevoegdheid.

De medezeggenschapsraad vergadert circa 8 keer per schooljaar. De agenda voor deze vergaderingen kan worden aangevraagd d.m.v. een mail naar mr@kcdetroubadour.nl. Bijeenkomsten van de MR zijn voor ouders van De Troubadour (soms gedeeltelijk) openbaar toegankelijk als toehoorder.

 

Vergaderdata in schooljaar 2023-2024

Vergaderingen van de Kindcentrumraad vinden plaats in de teamkamer van De Troubadour.

Archief