Welkom op de website van Kindcentrum de Troubadour.

(We zijn ons ervan bewust dat de website niet up to date is. Hier wordt aan gewerkt)

Kindcentrum de Troubadour: dé plek om op te groeien

Wij willen een kindcentrum zijn dat voor ieder kind kansen creëert in een veilige omgeving waar leren en ontwikkelen een plezierige uitdaging is.

Het Kindcentrum heeft in januari 2007 zijn deuren geopend en is sindsdien uitgegroeid tot een kindcentrum waar een vergaande integratie van basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang dagelijks vorm krijgt. Er is door alle participanten binnen de eigen organisatiedoelstellingen en (wettelijke) kaders gezocht naar kansen om deze samenwerking gestalte te geven.

De pijlers onder ons kindcentrum zijn: 

  • Het gezamenlijke managementteam. Het kindcentrum wordt aangestuurd door een algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de aansturing van het gehele kindcentrum en een manager onderwijs en ontwikkeling. Zij worden ondersteund door drie bouwleider voor de afdelingen 0-4 jarigen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang), groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 (basisschool).
  • Alle participanten hebben een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie en een overeenkomstig pedagogisch klimaat.
  • Door een gezamenlijke overlegstructuur dragen wij er zorg voor dat het werk inhoudelijk gestroomlijnd wordt. Er vindt een brede ontwikkeling van het kindcentrum plaats doordat vanuit verschillende invalshoeken gedacht en gekeken wordt. Om dit te bewerkstelligen zijn op diverse niveaus overleggen georganiseerd.
  • De inhoudelijke ontwikkeling 0-6. Er wordt steeds gezocht naar de verbinding met elkaar en het vormgeven van de doorgaande lijn voor kinderen binnen het dagelijks programma. Om de overgang van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar de kleuterschool soepel te laten verlopen is er een nauwe samenwerking tussen deze afdelingen. Hierdoor ontstaat er een grote afstemming van onze ervaringen met de kinderen. Dit heeft als gevolg dat een eventueel afwijkende ontwikkeling tijdig gesignaleerd wordt en we vervolgens direct passende ondersteuning kunnen bieden.

 De resultaten van deze samenwerking zijn:

  • Een natuurlijke overstap voor kinderen van kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar basisonderwijs.
  • Rust en vertrouwdheid voor kinderen en ouders.
  • Doordat de IB-er al vanaf de peuterperiode betrokken kan worden kan de zorg voor kinderen binnen alle segmenten van het kindcentrum beter gestroomlijnd worden.
  • Gezamenlijk peuterarrangement voor peuters van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.
  • Warme overdracht van kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar basisonderwijs. 
  • Samenwerking binnen team 0-13 op vele gebieden (denk aan: activiteiten, teamdag, studiedag, werkgroepen).
Lees meer

Nieuws

 

Maak hier een afspraak voor kennismaking! 

Kennismaken