Algemeen

Kanteel Kinderopvang

Op Kindcentrum de Troubadour is een unieke samenwerking tussen basisschool de Troubadour en Kanteel kinderopvang. Zo bieden wij samen een doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar.Kinderen zijn de toekomst! Daar staan we bij Kanteel voor. In alles wat wij doen zijn wij gericht op een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Net zoals thuis maar dan anders, vaak in voorbereiding en aanvulling op het basisonderwijs. Bij Kanteel vind je een fijne uitdagende plek waar spelenderwijs ontwikkelen en leren ónze professionele verantwoordelijkheid is. Wil je meer lezen over hoe onze medewerkers met de kinderen werken of welke activiteiten de kinderen doen? Kijk dan op http://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-de-troubadour/

Wil je meer weten over Kanteel? kijk dan op www.kanteel.nl. Wil jij eens komen kijken? Maak gerust een afspraak, wij maken graag tijd voor jullie vrij.

Doorgaande ontwikkelingslijn

Het team van het kinderdagverblijf, peuterarrangement en onderbouw van de basisschool geeft deze doorgaande ontwikkelingslijn vorm met als doel een zo veilig mogelijke omgeving te creëren waardoor kinderen meer kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.Samen zorgen we er voor dat het hele kindcentrum voor de kinderen als veilig en vertrouwd voelt. Peuters lopen regelmatig met een pedagogisch medewerker door het gebouw. Ze weten bijvoorbeeld waar de kleuterklassen zijn en waar de conciërge zit. Ook komen ze weleens op “bezoek” bij de directeur.Voordat de kinderen naar groep 1/2 gaan, gaan ze samen met de pedagogisch medewerker in de klas kijken. Vanaf ongeveer 3 jaar sluiten de kinderen aan bij sommige activiteiten van groep 1/2 of spelen samen in een van de hoeken. Ook de grote kinderen van school komen in de groepen van de kinderopvang om voor te lezen.

Als kinderen van het kinderdagverblijf bijna 4 jaar zijn, laten we ze ook meespelen met de kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) zodat ze ook een beeld krijgen van wat hier gebeurt.Onze ervaring is dat wanneer kinderen langzaam wennen aan deze stap in hun kleine leven, dit als vanzelf gaat.

De groepen 1-2, het KDV en het PA bieden een aantal keer per jaar een gezamenlijk thema aan. Er wordt dan gezocht naar verbinding in de doelen en en de activiteiten die aangeboden worden. 

Uk en Puk

Binnen het kinderdagverblijf en het peuterarrangement wordt gewerkt met thema's, waarbij gebruik gemaakt wordt van Uk en Puk; deze methode is ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar.Met de groepen 1-2 wordt afstemming gezocht in de thema's.

Binnen deze thema's worden activiteiten uitgewerkt die bedoeld zijn om de brede ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Binnen elk thema komen alle ontwikkelingsgebieden (cognitief, taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotioneel) aan bod.De handpop Puk neemt een belangrijke plaats in binnen deze methode. Puk is het vriendje van de kinderen en heeft een vaste plek in de groep. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Via Puk kunnen de pedagogisch medewerkers de kinderen betrekken bij een activiteit en op een veilige en speelse manier interactie uitlokken.Ouders worden uiteraard ook betrokken bij de thema’s. Ieder thema wordt aangekondigd met een nieuwsbrief; hierin worden kort de activiteiten benoemd en worden de woorden die de kinderen in het thema “leren” uitgewerkt. Daarnaast worden de ouders van de activiteiten op de hoogte gebracht via het whiteboard bij de groepen.