Bibliotheek

We hebben op ons kindcentrum een schoolBIEB met een collectie informatieve boeken en leesboeken, die steeds vernieuwd en aangevuld wordt.
Een leesconsulent, vanuit de Openbare Bibliotheek Den Bosch, is wekelijks op ons kindcentrum om het team en de schoolBIEB medewerkers te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
De werkgroep ‘schoolBIEB’ bestaat uit een groep vrijwilligers die de kinderen van onze basisschool begeleiden bij het innemen en uitlenen van de boeken.
Ook assisteren zij bij leesactiviteiten zoals het jaarlijkse voorleesontbijt.
Elk kind heeft een pasje in de klas, waarmee het twee boeken kan lenen. Eén boek mag mee naar huis worden genomen, één boek blijft op school.
De uitleentermijn is drie weken. Vóór in het boek dat mee naar huis gaat, zit een kaartje met daarop de datum waarop het boek weer terug op school moet zijn.
Wilt u er op toezien dat het boek tijdig en ongeschonden weer mee terug naar school komt? Dan houden wij een mooie bieb.Heeft u interesse om deel te gaan uitmaken van de werkgroep, dan kun u zich aanmelden via info@kcdetroubadour.nl onder vermelding van ‘biebwerkgroep’.