Leerlingenraad

Op de Troubadour hebben we sinds schooljaar 2020-2021 een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee en heeft inbreng in alles wat met schoolzaken te maken heeft.

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke klas worden, door middel van verkiezingen, twee leerlingen gekozen die de klas vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers brengen belangrijke punten mee die in hun klas naar voren komen. Op deze manier ervaren de kinderen wat inspraak en democratie is.

De leerlingenraad vergadert meerdere keren per jaar samen met een leerkracht.

In schooljaar 2020-2021 is er nagedacht over de materialen die tijdens het buitenspelen gebruikt kunnen worden. In alle groepen heeft de leerlingenraad onderzoek gedaan welke spellen of sporten ze buiten graag wilden spelen. Aan de hand hiervan heeft de leerlingenraad het aanbod vernieuwd en hebben ze nagedacht over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat deze materialen de komende jaren goed te gebruiken zijn.

Naast het meedenken over het verbeteren van de school zal de leerlingenraad vanaf dit schooljaar, 2021-2022, ook ondersteunen bij het rondleiden van nieuwe ouders. Zij kunnen als geen ander vertellen wat er op de school te zien is en hoe zij dit ervaren.

Ten slotte zullen er ieder jaar twee leerlingen uit de leerlingenraad aansluiten bij het Bossche Kinderparlement. Hier bespreken we met de wethouder en kinderen van andere scholen welke thema’s er leven op de scholen en brengen we ideeën in.

Via de nieuwsbrief zullen updates gegeven worden over de acties van de leerlingenraad. Daarnaast brengen alle vertegenwoordigers na afloop van een vergadering verslag uit aan hun eigen klas.