Leerlingenraad

Op de Troubadour hebben we sinds schooljaar 2020-2021 een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee en heeft inbreng in alles wat met schoolzaken te maken heeft. 

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke klas worden, door middel van verkiezingen, één of twee leerlingen gekozen die de klas vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers brengen belangrijke punten mee die in hun klas naar voren komen. Op deze manier ervaren de kinderen wat inspraak en democratie is. 

De leerlingenraad vergadert meerdere keren per jaar samen met een leerkracht. 

In schooljaar 2020-2021 is er nagedacht over de materialen die tijdens het buitenspelen gebruikt kunnen worden. In alle groepen heeft de leerlingenraad onderzoek gedaan welke spellen of sporten ze buiten graag wilden spelen. Aan de hand hiervan heeft de leerlingenraad het aanbod vernieuwd en hebben ze nagedacht over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat deze materialen de komende jaren goed te gebruiken zijn. 

In schooljaar 2021-2022 heeft de leerlingenraad het net omgaan met de buitenspeelmaterialen verder opgepakt. Na ieder buitenspeelmoment checkten zij het materiaal en zorgden ze ervoor dat dit meer in het bewustzijn van alle kinderen kwam. Daarnaast hebben zij zich ingezet voor het schoolplein. Ze hebben gebrainstormd over een groener schoolplein en aanvullende toestellen. In juni is door de gehele school een sponsorloop gehouden waarmee geld is opgehaald. Ten slotte heeft de leerlingenraad ondersteund bij het rondleiden van nieuwe ouders. Zij kunnen als geen ander vertellen wat er op de school te zien is en hoe zij dit ervaren. 

Naast de zitting in de leerlingenraad zullen er ieder jaar ook leerlingen uit de leerlingenraad aansluiten bij het Bossche Kinderparlement. Hier bespreken ze met de wethouder en kinderen van andere scholen welke thema’s er leven op de Bossche scholen en worden ideeën ingebracht. 

Via de nieuwsbrief zullen updates gegeven worden over de acties van de leerlingenraad. Daarnaast brengen alle vertegenwoordigers na afloop van een vergadering verslag uit aan hun eigen klas.