Leerlingenraad

Op de Troubadour hebben we sinds schooljaar 2020-2021 een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee en heeft inbreng in alles wat met schoolzaken te maken heeft.  

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke klas worden, door middel van verkiezingen, één of twee leerlingen gekozen die de klas vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers brengen belangrijke punten mee die in hun klas naar voren komen. Op deze manier ervaren de kinderen wat inspraak en democratie is.  

De leerlingenraad vergadert meerdere keren per jaar samen met een leerkracht.  

Onderwerpen die de afgelopen schooljaren aan bod zijn gekomen: 

  • Schooljaar 2020-2021: onderzoek naar gebruik buitenspeelmateriaal en uitwerking hiervan.   
  • Schooljaar 2021-2022: bewustzijn van alle kinderen wat betreft het netjes opruimen van buitenspeelmateriaal, organiseren van een sponsorloop voor een vernieuwd schoolplein, rondleiden van nieuwe ouders.  
  • Schooljaar 2022-2023: ontwerpen van het schoolplein, milieubewustere keuzes maken, rondleiden van nieuwe ouders.  

In het huidige schooljaar 2023-2024 gaat de leerlingenraad onder andere onderzoek doen in klassen naar de aanvulling voor het buitenspeelmateriaal, maken ze een verdiepingsslag wat betreft het maken van milieu bewuste keuzes en leiden ze nieuwe ouders rond. Zij kunnen als geen ander vertellen wat er op de school te zien is en hoe zij dit ervaren.  

Naast de zitting in de leerlingenraad zullen er ieder jaar ook twee leerlingen uit de groepen 7 en 8 aansluiten bij het Bossche Kinderparlement. Hier bespreken ze met de wethouder en kinderen van andere scholen welke thema’s er leven op de Bossche scholen en worden ideeën ingebracht.  

Via de nieuwsbrief zullen updates gegeven worden over de acties van de leerlingenraad en de deelnemende kinderen aan het Bossche Kinderparlement. Daarnaast brengen alle vertegenwoordigers na afloop van een vergadering verslag uit aan hun eigen klas.