Jaarplan

Elk schooljaar wordt een jaarplan opgesteld waarin wordt aangegeven wat de speerpunten zijn van het betreffende jaar. 

Doelen en concrete acties zijn in dit plan afgeleid van de beoogde resultaten. De succesfactoren geven aan hoe dit merkbaar en zichtbaar is. De beschreven plannen hebben een directe relatie met de missie en visie van het kindcentrum, met het kindcentrumplan 2019-2023 en met het strategisch beleidsplan 2019-2023 van Signum.