Schoolgids

Ieder jaar wordt de informatiegids van school geactualiseerd en beschikbaar gesteld op de site van ons kindcentrum.

In deze schoolgids staat algemene en specifieke informatie over het actuele schooljaar. De schoolgids is bedoeld als naslagwerk voor ouders van school en kan goed gebruikt worden voor nieuwe ouders die zich oriënteren op De Troubadour als basisschool voor hun kind(eren).