Kindcentrumplan

Vanaf schooljaar 2015-2016 heeft het bestaande schoolplan een nieuwe naam gekregen: kindcentrumplan. Dit plan beschrijft de plannen op het gebied van de inhoudelijke ontwikkeling van het kindcentrum over een periode van vier jaren en is gerelateerd aan het strategisch beleidsplan.

Het kindcentrumplan 2019-2023 is geschreven door de directie van het kindcentrum in nauwe samenwerking en overleg met het team van medewerkers.

De kindcentrumraad heeft een adviesrecht op dit punt en het plan is dus ook met deze raad besproken en daarna vastgesteld.