Kinderopvang 0-4

 

Kinderdagverblijf

Op Kindcentrum De Troubadour hebben wij twee kinderdagverblijf groepen  De Narretjes en De Musketiers.In beide groepen zitten maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, we noemen dat verticale groepen. De groepen werken onderling nauw samen. Dit betekent dat kinderen kunnen kiezen (indien mogelijk) om in een andere groep een activiteit te doen of vrij spel te hebben: onze deuren staan “open” voor alle kinderen. De kinderen worden opgevangen in een sfeervolle ruimte waarin voor iedere leeftijd een plek is waar kinderen veilig kunnen spelen en ontdekken.In een verticale groep is het samenspel tussen kinderen anders dan in een groep met leeftijdsgenoten. Kinderen leren in een verticale groep om verschillende rollen te oefenen; ze groeien van jongste kind naar oudste kind.  Bovendien leren kinderen al op jonge leeftijd rekening te houden met elkaar: met klein speelgoed moet je als peuter aan tafel spelen. En als alle grote kinderen vrij spelen, kun je als dreumes lekker veilig in de grondbox spelen waar je je eigen plekje hebt.Voor de baby’s is het belangrijk dat een kind niet te veel prikkels krijgt. Daarom zoeken we altijd bewust naar de rustmomenten en een rustige omgeving voor de baby’s. Doordat de kinderen vier jaar in dezelfde groep verblijven is dit echt een veilige vertrouwde plek voor ze is.

 

Peuterarrangement 

Op het peuterarrangement komt je kind op vaste dagdelen in een groep van maximaal 16 kinderen vanaf 2,5 jaar. We werken met vaste thema's die aansluiten bij  de wereld van je peuter. De Pedagogisch medewerker begeleidt jouw kind hierbij. 

Het peuterarrangement is een ontmoetingsplaats waar kinderen vriendjes kunnen maken en leren samen te spelen. Samen met  de activiteiten die onze pedagogisch medewerker aanbiedt wordt de stap naar de basisschool een stukje kleiner. Voor meer info kijk op onze website.

 

Kindvolgsysteem

Binnen het kinderdagverblijf en het Peuterarrangement wordt gebruikt gemaakt van een kindvolgsysteem. Dit kindvolgsysteem sluit aan op het leerlingvolgsysteem dat op de basisschool gebruikt wordt. Op deze manier kunnen wij de ontwikkeling van de kinderen op een goede en zorgvuldige wijze in kaart brengen. Het kindvolgsysteem volgt de ontwikkeling op het gebied van motoriek, spraak/taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling.Kinderen worden tijdens spel en activiteiten geobserveerd, waarna bevindingen worden vastgelegd in het kindvolgsysteem. Hier wordt per ontwikkelingsgebied bijgehouden of een kind een vaardigheid onder de knie heeft. Op deze manier wordt de ontwikkeling nauwkeurig gevolgd en in beeld gebracht.

Alle ouders hebben één keer per jaar een 10-minutengesprek waarin de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind wordt besproken. Heeft een ouder behoefte aan een extra gesprek dan kan dit uiteraard altijd. Ook als wij iets met ouders willen bespreken zullen we hiervoor met de ouders een aparte afspraak maken.

Pedagogisch Werkplan KDV-PA Kindcentrum de Troubadour

Hieronder vindt u het pedagogisch werkplan van het Kinderdagverblijf en het Peuterarrangement.

Pedagogisch Werkplan KDV-PA KC de Troubadour